Vyhledávání


Pokyny k letecké dopravě

ODKAZY NA PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ


ČSA - http://www.csa.cz/cs/portal/passengers/preparation_journey/conditions_of_carriage.htm

TRAVEL SERVICE - http://www.travelservice.aero/charter.php
nebo přímo pdf soubor http://www.travelservice.aero/download/opp_tvs.pdf

Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými tuzemskými či zahraničními leteckými společnostmi.Platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich cestovních dokladech. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Změny letových časů se mohou uskutečnit i několik hodin před plánovaným odletem a jejich důsledkem může být zpoždění či předsunutí letu. Je to způsobeno nejen počasím, ale i technickými problémy, přeplněním vzdušných koridorů či provozními kapacitami jednotlivých letišť. Letecké společnosti usilují o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změn odletových časů,popř. zpoždění o Vaše pochopení. Jedna noc v případě pozdních nočních letů je do celkového počtu nocí započítávána v případě, pokud je klient ubytován do 12.00 hodiny (poledne) následujícího dne. Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud dojde ke škodě musí být tato skutečnost nahlášena ihned po příletu na příslušném místě na letišti a sepsán protokol (P. I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese klient.