Vyhledávání


Pokyny k autobusové dopravě

Přesný čas a místo odjezdu autobusem bude klientovi upřesněno nejpozději týden před termínem zájezdu.

Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, k zajištění kultury cestování a zejména k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování, je omezena horní hranice přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu:

- jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 25 kg (případně zavazadla do 20 kg a tašky na lyžařské boty)
- jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg
- jednoho páru lyží či jednoho snowboardu

V případě, že u některého klienta bude překročen výše uvedený  hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidiči autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé/některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit.
Přeprava zvířat není možná.

Každý cestující je povinen za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s vyjímkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu.

Dále upozorňujeme, že WC v autobusech bývají v zimním období mimo provoz, z důvodu zamrznutí vody nebo zákazu vyprazdňování v horských střediskách.

Zasedací pořádek v autobusu sestavujeme podle data prodeje Vaší rezervace s přihlédnutím k Vašim konkrétním požadavkům.

Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu.

Ve všech autobusech platí zákaz kouření. Vyhrazujeme si právo vyloučit ze zájezdu či přepravy podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně vůči ostatním klientům, řidičům, průvodcům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

Každý cestující je odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních.

V průběhu cesty jsou po každých 3-4 hodinách jízdy prováděny povinné bezpečnostní přestávky, kde je zajištěn nápojový servis.

Přejeme Vám prožití krásné dovolené a děkujeme za důvěru, že jste zajištění dopravy svěřili do našich rukou.

Možnosti autobusové dopravy a autobusy si můžete prohlédnout ZDE.