Vyhledávání


Pokyny k vlastní dopravě

Obecné informace k dopravě:

Doprava do Chorvatska
Povolená rychlost:
v obci - 50 km/hod
mimo obec - 90 km/hod
silnice pro motorová vozidla 110 km/hod
dálnice - 130 km/hod

Dálniční poplatky:

Rakousko - časová dálniční známka (cca 8 Euro za týden)
Slovinsko - časová dálniční známka (cca 15 Euro za týden)
Chorvatsko - mýtné za počet ujetých km po dálnici (Drvenik cca 400 kun tam i zpět)

Doprava do Itálie

Dálniční poplatky:

Rakousko - časová dálniční známka (cca 8 Euro za týden)
Itálie - mýtné za počet ujetých km po dálnici (cca 100 Euro)

Při vlastní dopravě je nutné se po příjezdu do letoviska spojit s naší delegátkou. Telefon na delegátku bude uveden v pokynech na cestu, které Vám zašleme před cestou.
Pokud se rozhodnete použít vlastní dopravní prostředek k dopravě na dovolenou, zodpovídáte za dodržení termínu nástupu na pobyt i ukončení pobytu, tím také čerpání resp. nečerpání zakoupených služeb.